Kategoria: Artykuły nieklasyfikowane

Ekologia źródłem ratunku

Z każdym rokiem straty w naszych pasiekach są coraz większe. Pszczelarze mozolnie odbudowują swój stan posiadania, lecz ich działanie przypomina wysiłek Syzyfa. W wielu miejscach giną całe pasieki i pszczelarze zbierają się w swoich kołach radząc, jak kryzysowi zapobiegać. Wieloletnie zwalczanie warrozy toksycznymi preparatami podtruwa pszczoły. Wiele uprawnych roślin jest genetycznie zmodyfikowanych,...

Przedobrzył

Wkrótce po moim artykule o producencie węzy z Krosna odebrałem telefon. Rozmówca się nie przedstawił i domagał się, abym napisał anty-tekst, bo „Miód Podkarpacki”, który jest producentem węzy wykonuje ją źle i pszczoły węzę pszczelą przerabiają na trutową. Jako przyczynę podał, że węza ma rozciągnięte komórki i to one są przyczyną złej jakości. W dobrej wierze zaproponowałam by zwrócił...